Na Gradcu straši

Zapadno od Lisce se nahajajo na hribu, ki leži tik nad cesto Breg – Jurklošter, prav skromne razvaline, Reutenberga. Narod imenuje hrib Gradec. Na Gradcu je nekaj časa močno strašilo. Ljudje so slišali narazličnejše glasove, kajti v notranjosti je mnogo mrtvih. Najtežje jim je delo bridko vzdihovanje.

Neki sedanji starček je šel nekoč s starim možem mimo grajskega hriba in je slišal, kako je pozvanjalo. Neki nekdanji grajski duhovnik je imel mašo in je ravno povzdigoval. Danes pa je na gradu mir. Nič več na njem ne straši. Mir imajo tudi grajske gospe, katerih počivališče je bilo starim ljudem znano.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Reutenberg_~_Gradec

Leave a comment