Graščina Babno Polje

(Neubabenfeld)

Manjši gradič na griču Bukovica so si najprej postavili Snežniški Lichtenbergi, a ga kaj kmalu prodali čabranskim grofom Paravićem. Po pripovedovanju je imel dvorec okoli 20 sob. V njih je bilo starinsko pohištvo, lovske trofeje ter knjige in časopisi v več jezikih. Uporabljali so ga samo kot počitniško počivališče, stalno so v njem prebivali le logarji. Med drugo svetovno vojno so se v dvorec naselile redovnice iz Štajerske. Skupaj z duhovnikom so imeli verske obrede in vaške otroke poučevali verouk. Po odhodu redovnic se je gradič spremenil v partizansko skladišče hrane za bolnišnice. Za to so izvedeli Nemci in dvorec požgali. Kasneje so razvaline dvorca uporabili za gradnjo Zadružnega doma. Danes na dvorec spominjajo le še visoke smreke ter sem ter tja kakšne narcise, ki so jih pred mnogimi leti zasadile redovnice.

V Bukovici na Hribu (nad skupino hiš) med drevesi je napol skrita graščina Babno Polje, ki so jo l.1944 uničili Nemci. Tretja hiša iz desne je stara šola, četrta župnišče (zgrajeno 1830). Babnopoljske otroke so najprej poučevali župnijski upravitelji. Šolo pa so Babnopoljci (današnja stoji nasproti župnišča) dobili, oziroma jo slovesno odprli 11. novembra 1888. Prvi redni babnopoljski učitelj je bil Teodor Schuller. Danes je zaradi premajhnega števila otrok žal zaprta.

Literatura:

  • https://www.wikiwand.com/sl/Babno_Polje
  • https://stareslike.cerknica.org/2012/12/13/1899-babno-polje-pozdrav-iz-babnega-polja/

Leave a comment