Dvorec Boštanj

(Hof Sawestein)

Plemiči Reffingerji so po letu 1650, ko so kupili boštanjsko gospoščino, pozidali dvorec Boštanj. Dvorec Boštanj je stal na robu vasi Boštanj blizu ruševin istoimenskega gradu. Gre za enonadstropno stavbo pravokotnega tloris, ki so ji kasneje dodali še grajsko kapelo in gospodarska poslopja. Dvorec je hitro menjal lastnike. V začetku 19. stoletja so ga poškodovali Francozi, a so ga kmalu obnovili in mu dodali še vhodni stolp. Pred 2. svetovno vojno ga je imel v lasti trgovec Jakil. Med vojno, dne 10. oktobra 1943, so ga požgali partizani. Po tem ni bil nikoli več obnovljen. V nekdanjih gospodarskih poslopjih je bila včasih cementarna, danes je ohranjena le še oskrbnikova hiša in grajska kapela Sv. Nikolaja. Stavba, ki danes še stoji, torej ni nekdanji boštanjski dvorec, od njega so namreč ostali le še delni ostanki, temelji.

info-image

Stavba na sliki, ki jo danes še vedno lahko vidimo, je bila nekoč oskrbnikova hiša in ne gre za boštanjski dvorec.

17. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

Boštanj

lega stavbe

info-image

Dvorec Boštanj danes. Vidni so le še delni ostanki.

Lastniki dvorca

 • 17. stoletje Lambergi
 • 18. stoletje Mordaxi
 • 1785 Franc Ksaver Lichtenturn
 • 1804 Vincenc Klosenau
 • 1843 Klotilda Jelačič Busin in grofica Ivana Coronini Cronberk
 • 1849 grof Henrik Bombelles
 • 1855 vitez pl. Janez Krstnik Benvenuti
 • 1858 vitez Ludvik Gutmannsthal Benvenuti
 • 1882 pl. Franc Mayer Melnhof
 • 1886 grof Adalbert Kottulinski
 • 1903 dr. Ivan Šušteršič
 • 1907 Jožef Ausch

In danes...

Kapela Sv. Nikolaja

Nekdanja oskrbnikova hiša

Nekdanja oskrbnikova hiša

Pomožna poslopja

Okolica dvorca Boštanj danes

Okolica dvorca Boštanj danes

stari grad bostanj

Poskus Rekonstrukcije gradu Boštanj pri Sevnici v 16. stol. Delano s pomočjo skicne osnove doc. dr. Igorja Sapača in tlorisa, ki ga je zrisal Ivo Gričar. Grb plemiške družine Lamberg, linije Sauensteinischer

Dvorec Boštanj na Valvasorjevem bakrorezu

Dvorec je stal pod gradom Boštanj

Dvorec Boštanj leta 1830

Dvorec okoli leta 1903

Literatura

 1. Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana
 2. Ivan Jakič, Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem, Didakta, 1995

Lokacija

Leave a comment