Dvor Boštanj (Liparjev gradič)

Dvor sta pozidala Jurij Andrej in Janez Danijel pl. Wernegkha pred letom 1636. V tem primeru ne gre za istoimenski dvor pod srednjeveškim gradom, s katerim se pogosto zamenjuje. Kasneje okoli 1782 je dvor prišel v last barona Franca Antona Busetha. Med francosko okupacijo je dvor poškodovala francoska vojska, a ga je Janez Nepomuk pl. Buseth kmalu obnovil.

Leta 1826 pa je prešel v neplemiške roke k Francu in Janezu Planincu. Leta 1889 po njuni smrti je postala lastnica dvora Antonija Juvančič, ki ga je leta 1895 za 5066 goldinarjev prodala Janezu Lipušu.

info-image

1636

prva pisna omemba stavbe

Zasebna last

dejavnost/stanje stavbe

Boštanj 37

lega stavbe

info-image

Liparjev gradič je po nekaterih virih nasledil prvotni dvor Unter Rein (Pod bregom) iz 16. stoletja. Dvor Pod bregom je bil takrat v lasti Gallov pl. Gallensteinov, nato pa so jih nasledili Wernegkhi in Reffingerji.

info-image

Po prvi svetovni vojni je bil dvorec last trgovca Jakila, 1943 pa so ga požgali partizani. Danes je v lastni Martine Lipar, po kateri se tudi imenuje Liparjev gradič.

Literatura:
  • I. Stopar, med Bogenšperkom in Mokricami

Lokacija

Leave a comment