Grad Bresternica

(Tresternitz)

Stolp Brestrnica je protipravno pozidal vitez Weitel von Treztoniz, omenjen 1285. 1321 je  omenjen vazal Viltuških Reinprecht Bresterniški. Vito Bresterniški je bil v tistih časih znan roparski vitez, pred katerim ni bilo nič varno, od potnikov in blaga do mladih in starih žensk. Imel naj bi tudi drevo, ki ga naj bi častil po božje, kar kaže na poganske navade v tistih časih. Stolp je bil verjetno uničen konec 14. stoletja. Kje v Bresternici je stal je neznano.

Literatura:

  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/b-8/bresternica.php

Leave a comment