Gradič Bukovica

(Bukowitz)

Blizu naselja Čagošče ob potoku Bukovica še danes stoji predelani gradič Bukovica ali Miležov grad iz 17. stoletja. Bil je last prvotnih lastnikov plemičev Premeggov, baronov Engelhausov in plemičev Rawensteinov.

Lastniki:
  • konec 17. stol. - Premeggi, Engelshaus, pl. Rawenstein, Markovisc
  • 1739 - Marija Ana pl. Pruckner
  • 1762 - Janez Krstnik Trebež
  • 1764 - Janez Čuk
  • 1766 - Hieronim Julij pl. Werth
  • 1789 - Janez Sadar
  • 1839 - Ignac Milač iz Slatnika
  • 1881 - rodbine Zupančič, Smrke, Sinjur
  • 1925 - kmet Anton Nograšek

Literatura:

  • Ivan Jakič, Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem, Didakta, Ljubljana 1995

Leave a comment