Dvorec Čemšenik

(Tschembshenickhoff)

Dvorec Čemšenik je Valvasor tako v svoji Skicni knjigi kot tudi v Topografiji in Slavi upodobil kot nadstropno, z lesenim gankom obdano gosposko stavbo z enako visokim začelnim izzidkom. Hkrati naletimo v Skicni knjigi tudi na lavirano risbo neke skromnejše stavbe z oznako Zemsinik, ki tako s svojim imenom kot s svojo lokacijo v bližini vaške cerkvice kaže na možnost, da gre za isti dvorec. Smo upravičeni, da vidimo v skici podobo dvorca pred morebitno prezidavo v poznih šestdesetih letih 17. stoletja?

Literatura:

  • http://www.eheritage.si/vs/VSC_041C_015_YVNZNDAQPAEXRLEGXFUCSKPLIOIEXO.pdf

Leave a comment