Grad Črešnjevec

(Kerschbach)

Jugozahodno od vasi - na hribu med Črešnjevcem in Lokanjo vasjo - je v srednjem veku na kopastem zaključku grebena v gozdu z dvojnim nasipom utrjena umetna vzpetina pravokotne oblike (20 x 12 m), imenovana Stari grad ali utrdba Presek (verjetno ostaline stolpastega gradu Črešnjevec iz 12. stoletja). Grad je propadel v vojnah med leti 1436-1446. W. Schmid je našel nekaj keramike in ognjišče ter najdišče datiral v predrimsko in rimsko dobo. Novejša sondiranja so v nasprotju s tem pokazala srednjeveški gradič, kjer je bilo uporabljeno rimsko stavbno gradivo. Grad predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in je hkrati tudi pomemben krajinski element (spomenik lokalnega pomena).

 

 

Lastniki:
  • 1164 - vitez Friderik de Kerschbach
  • 1213 - H. de Chirhsdorf
  • 1263, 1273 - dominus Guntherus de Cherspach
  • 1337 - bratje Ditmar, Hoholt in Eberhard

Literatura:

  • https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2013852
  • http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=6880

Leave a comment