Cven

(Zween)

Gradič Cven je stal na griču Kastelišče pri vasi Cven, ki ga s treh strani obteka potok Murica. Stal je že v 14. stoletju. Sprva je bil last gospodov Amanov, nato pa ga je v začetku 15. stoletja imel ljutomerski kastelan Rudolf Lasberški. Takrat je bil Cven združen z ljutomerskim gospostvom in so ga do srede 17. stoletja posedovali tamkajšnji graščaki, tako Schweinbecki, Breunnerji in Draškoviči. Sredi 17. stoletja je gradič podedovala baronica Sara Szechy, po letu 1686 ga je kupil braneški graščak baron Ignacij Mauerburg in ga združil z Branekom, nato ga je imel baron Karel Ferdinand Schoffmann. Le­ta 1704 so Cven požgali in razdejali Kruci.

Arheološko najdišče, kjer je stal grad je del kulturne dediščine.

Literatura:

  • Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem, Ivan Jakič
  • Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher

Leave a comment