Gradič Dobravica

(Dobrawecz)

Gradič Dobravica je prvič omenjen leta 1484 kot last pl. Krumbachov iz bližnjega gradu Krumberk. Leta 1606 so Dobravico kupili pl. Engelshausi z Iga. Zdaj je že dolgo časa v kmečkih rokah, je zapuščen in nezadržno razpada.

Literatura:

  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/dolenjska/d-1/dobravica1.php

Leave a comment