Graščina Dobrnica

(Guteneck)

Ob poti proti Hudičevemu grabnu ob razcepu ceste za Klanc in Zavrh stoji graščina Dobrnica. Včasih se je imenovala Gutenek. Nastala je v 17. stoletju. Imela je značaj dvorca, ki mu je pripadala tudi manjša posest. Zanimiva je njena fasada z dekorativnimi blendami v ometu, ki oblikovno izvirajo iz arhitekturnega snovanja zgodnjega baroka. V obnovljeni dvonadstropni stavbi so zdaj stanovanja, ob njej pa ostanki nekdanjega parka.

Lastniki:

  • Njen prvi znani lastnik je bil leta 1650 Ehrenreich pl. Hohenwart.
  • Sledili so mu Leopold Raumschü s Šeneka in drugi.
  • Leta 1822 jo je kupil tedanji lastnik dobrnske gospoščine in toplic, Kajetan baron pl. Dienersberg.
  • Leta 1851 jo je prevzel Franc Anton grof pl. Kolovrat - Liebsteinsky in jo preuredil v pivovarno, eno najstarejših v Sloveniji.
  • Pozneje so se v Dobrnici še večkrat menjali gospodarji, med obema vojnama pa je bilo tu zdravilišče.

Leave a comment