Grad Dranek

(Dranneck)

Dranek (Treun) so pozidali in na njem gospodovali deželnoknežji ministeriali vitezi Treunski, omenjeni že v prvi polovici 12. stoletja. Na griču nad današnjo cerkvico je namreč nekoč stal grad Dranek. Rodbina Treunskih (Draneških) je ustanovila stranske veje na Pabštajnu, Rogatnici, Dravinjeku in Llaidburgu. Ko so gospodje Ptujski izumrli, so Dranek dedovali Schaunsbergi, po letu 1490 pa ga je pridobil Jakob Szekely. Grad so leta 1532 razdejali Turki.

Literatura:

  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/d-8/dranek.php

Komentarji