Dvorec Bukovje

Dvorec Bukovje spada v sklop nekdanje gospoščine Bukovje. Zraven je spadal tudi grad Pukštajn (Puchenstein) in kapela Matere sedme.

info-image

13. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Zavod Dravit Dravograd, poroke

dejavnost/stanje stavbe

Dravograd

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 2. septembra 1997. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Stavbo s pravokotnim tlorisom členijo na vogalih štirje pomolni stolpiči. Graščina je nastala kot baročna zgradba v 18. stol., leta 1899 so jo prezidali. V notranjosti so štukature.

Ohranjeni zapisi

Grajske poroke

V notranjosti gradu je danes poročna dvorana, ki pa je primerna tudi za razne protokolarne dogodke. Poroke se lahko odvijajo tudi v t.i. Evropskem parku Bukovje.

Zavod Dravit

Leta 2008 je ministrstvo za obrambo, pod katerega je spadal dvorec, z delom parkovnih površin predalo občini Dravograd. Na dvorcu je tudi sedež Javnega zavoda Dravit Dravograd, zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti.

Dodatne informacije

Grajske poroke

Recite »DA« v objemu srednjeveškega gradu!

Konferenčni center

Grajski ambient za poslovne zahteve.


Grajski park

Grajski park ima tudi grajski zeliščni vrt.


Kontakt

Odpiralni časi

Delovni čas oddelka za umetnostno in kulturno zgodovino v Dvorcu Bukovje:
ponedeljek – četrtek: 8.30 - 13.30

Ogledi razstav so možni v okviru delovnega časa, izven tega pa po predhodnem dogovoru.

Kontakt

JZ Dravit
Bukovje 13, 2370 Dravograd
Tel.: 02 87 23 583
E-mail: info@dravit.si / dvorecbukovje@dravit.si

In danes...

Lokacija

Literatura

Leave a comment