Štatenberg (Statenberg)

Podgrad pri Šentjurju

(Anderburg)

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Lastništvo

Grad so postavili na državni zemlji in ga je leta 1025 dobil v dar grof Viljem II od svoje žene Heme Breže Selške. Preko njegove soproge ga je leta 1042 dobil v last ženski samostan v Krki na Koroškem. Ta ga je leta 1071 prenesel v last novo ustanovljene krške škofije (Krka se danes nahaja na avstrijskem koroškem). Glavni del gradu so zgradili v živo skalo, v premeru je meril 20 metrov.

Leta 1247 se omenjata viteza Lupoldi in Sigmaro de Anderburch. Celjski grofje (celjski vojskovodja Jan Vitovec) so grad leta 1438 dali porušiti do tal, saj jim je bil preblizu, hkrati pa so že gospodovali gradu na Rifniku. Po tem obdobju se Anderburški vitezi ne omenjajo več.

Danes

Zgodovinarji iz zgodovinskih virov domnevajo, da so grad obnovili, saj so v deželnem arhivu v Gradcu odkrili dokument, da je grad Anderburg leta 1655 pogorel.

Ostanki gradu so še komaj vidni. Obrambni jarki se niso ohranili.

Cerkev svete Rozalije, ki so jo zgradili v 17. stoletju, je sezidana iz kamnov, ki so jih prebivalci pretovorili iz požganega gradu Anderburg. Iz gradu izvirajo tudi vrata, ki so jih vgradili v cerkev.

dvorec_statenberg_air1

dvorec_statenberg_air5

dvorec_statenberg_air9

dvorec_statenberg_air10

dvorec_statenberg_air12

dvorec_statenberg_air13

dvorec_statenberg_air14

dvorec_statenberg_air24

dvorec_statenberg_air26

dvorec_statenberg_air28

dvorec_statenberg_air30

dvorec_statenberg_air40

dvorec_statenberg1

dvorec_statenberg2

dvorec_statenberg4

dvorec_statenberg5

dvorec_statenberg7

dvorec_statenberg8

dvorec_statenberg9

dvorec_statenberg10

dvorec_statenberg12

dvorec_statenberg15

dvorec_statenberg16

dvorec_statenberg19

dvorec_statenberg20

dvorec_statenberg21

dvorec_statenberg25

dvorec_statenberg26

dvorec_statenberg27

dvorec_statenberg29

dvorec_statenberg30

dvorec_statenberg31

dvorec_statenberg33

dvorec_statenberg35

dvorec_statenberg37

dvorec_statenberg39

dvorec_statenberg40

dvorec_statenberg41

dvorec_statenberg42

dvorec_statenberg43

dvorec_statenberg44

dvorec_statenberg45

dvorec_statenberg46

dvorec_statenberg47

dvorec_statenberg48

dvorec_statenberg49

dvorec_statenberg50

dvorec_statenberg51

dvorec_statenberg52

dvorec_statenberg53

dvorec_statenberg54

dvorec_statenberg55

dvorec_statenberg56

dvorec_statenberg57

dvorec_statenberg58

dvorec_statenberg59

dvorec_statenberg61

dvorec_statenberg62

dvorec_statenberg63

dvorec_statenberg65

dvorec_statenberg67

dvorec_statenberg70

dvorec_statenberg72

dvorec_statenberg76

dvorec_statenberg77

dvorec_statenberg78

dvorec_statenberg80

dvorec_statenberg81

dvorec_statenberg88

dvorec_statenberg90

dvorec_statenberg93

dvorec_statenberg94

dvorec_statenberg97

dvorec_statenberg100

dvorec_statenberg101

dvorec_statenberg102

dvorec_statenberg103

dvorec_statenberg105

dvorec_statenberg107

dvorec_statenberg_air37

dvorec_statenberg_air36

Literatura:

  • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana.

Leave a comment