Grad Gornje Cerovo

(Zeraw)

Gornje Cerovo (Ober Zeraw) je zanimivo z več plati. Že leta 1205 so na mestu današnje cerkve sv. Nikolaja imeli goriški fevdniki cerovski gospodje svojo graščino. Ti so upravljali tudi stolp v naselju Dolnje Cerovo. Cerkev je zdajšnjo podobo z baročno oblikovanimi pilastri, venci in oltarjem dobila leta 1754. Oba marmorna stranska oltarja sta izdelana po beneških vzorih. Okoli obzidja se nahaja zanimiva krožna pot. Grad, omenjen leta 1447 kot haws Zerou, je dokončno razpadel v 19. stoletju.

Lastniki gradu

  • 1202 - vitez Reimbot de Cerou
  • 1243 viteza Henrik in Warientus de Cerou
  • 1251 - gospod Wergand
  • 1288 - Churellus de Cerou
  • 1315 - gospod Ditmar
  • od 2. polovice 14. stoletja - razne plemiške rodbine: Saeligerji (vitez Peter do leta 1447), Ulrik Wiener in drugi
  • pozneje - grofje Attemsi in Coroniniji

Literatura:

  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/primorska/c-7/cerovo1.php
  • https://www.brda.si/spoznaj/od_vasice_do_vasice/2012012810290033/Cerovo/

Leave a comment