Gozdni dvor

(Forsthof)

Kot je zarisano na Franciscejskem katastru iz leta 1825, je severovzhodno od raziskanega območja stal dvor Forsthof (imenovan tudi Gozdni dvor; del stoji in je uporabljan še danes), v neposredni bližini severozahodno pa Tiergarten (v literaturi omenjan tudi kot Zverinjak; danes je ledinsko ime tega območja Tirgut). Gozdni dvor je v virih prvič omenjen leta 1469, ko ga je dobil v najem poveljnik celjske vojaške posadke Wenko von Lustthal. Med Gozdnim dvorom in Zverinjakom je bil ob Ložnici mlin, ki je pripadal dvorni posesti. Gozdovom so v srednjem veku posvečali veliko pozornost, ne samo zaradi lesa za kurjavo in gradnjo, ampak predvsem zaradi lova. Cesar Maksimilijan I. se je menda še posebej zanimal za Zverinjak, ki je bil ograjen in v katerem so po njegovem naročilu gojili divjačino. Leta 1682 so gozdove prodali, nekaj lastnikov gozda ob Gozdnem dvoru je celo znanih, med njimi tudi baron Moscon (med 1754 in 1850). Stavba v današnji obliki izvira iz prve polovice 19. stol. in predstavlja kvaliteten primer klasicistične predmestne vile.

Leave a comment