Gracarjev turn

Iz literature srednjega veka se grad ne omenja, omenja pa ga Valvasor, da je leta 1311 že stal. Sezidali so ga Grätzerji iz Gradaca. Od tu je dobil tudi ime Gracarjev turn. V lasti so ga imeli do leta 1545.

info-image

l. 1308

prva pisna omemba gradu

Obnovljen

dejavnost v gradu danes

Hrastje 8, Šentjernej

lega gradu

info-image

Grad Mokrice spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 16. avgusta 2013. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Renesančna utrdba z izstopajočima tacastima stolpoma ob straneh vhodne fasade in z gotskim stolpastim jedrom. Ob gradu so razvaline baročne kašče, manjše gospodarsko poslopje in vrt z začetka 19. stol.

Grajske legende

Janez Trdina

Prva znana lastnika gradu sta viteza Herwarth in Meinhard von Graez iz leta 1328. Kasneje je prišel v roke različnih posestnikov, dokler ga ni leta 1821 kupil Anton Rudež. Rudež je v gradu pogosto imel pisatelja Janeza Trdino, ki je tu napisal nekaj del (npr. Bajke in povesti o Gorjancih).

Druga svetovna vojna

Leta 1923 je lastnik gradu postal priženjeni Herbert Schoeppl. Med drugo svetovno vojno 1942 so grad požgali slovenski partizani, nato pa so ga leta 1952 popravili.

Umor na gradu

Decembra 1984 se je na gradu zgodil umor zaradi lastniškega spora. Ponoči je bila v gradu umorjena najstarejša hči lastnika Shoeppl-a, Neda Shoeppl. Storilec je bil Valt Jurečič, ki je dobil 20 let zaporne kazni. Grad je danes obnovljen in še vedno v lasti družine Schoeppl.

Ohranjeni zapisi

Arhitektura gradu

Grad ima osrednji večnadstropni stanovanjski stolp, ki predstavlja jedro in je hkrati najstarejši del stavbe. Grad je štirikrilen in ima dva mogočna oglata stolpa. Stolp je bil utrjen že v 14. stoletju, kasneje leta 1537 in nazadnje po 1821.

Grajska vrata

Zanimivost gradu so velika lesena vrata. Narejena so iz enega samega kosa lesa, ki ga je oblikovala lahko samo sekira.
Vrata nosi debel steber, za vrati pa se nahaja majhna ječa. Med drugo svetovno vojno je bila uničena marsikatera freska gradu.

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment