Grad Boštanj

(Sawenstein)

Grad Boštanj v Valvasorjevi topografiji leta 1679.

Grad Boštanj je bil verjetno zgrajen že v 12. stol. na prazgodovinskem in rimskem območju. Na prvo neposredno pisno omembo naletimo šele leta 1381 kot vest Sawnstain. Grad se posredno omenja že leta 1197, ko se omenjata Oton in njegov sin Wulfing Boštanjski (Otto et filius Wlvingus de Sowenstein). V 14. stoletju izumrejo vitezi Sawensteini.

Lastniki in upravljalci gradu:

  • 1197 - Oton in njegov sin Wulfing Boštanjski (Otto et filius Wlvingus de Sowenstein)
  • 2. polovica 14. stol. - Celjski grofje
  • 1360 - Kacijanerji, nato Lambergi
  • 1515 - Viljem Lamberg
  • 1650 - Nikolaj Mrav
  • 1668 - Janez Friderik Reffinger

Poskus rekonstrukcije gradu Boštanj pri Sevnici v 16. stol. Delano s pomočjo skicne osnove doc. dr. Igorja Sapača in tlorisa, ki ga je zrisal Ivo Gričar. Grb plemiške družine Lamberg, linije Sauensteinischer. Avtor: Rok Kranjc

Literatura:

  • https://www.wikiwand.com/sl/Grad_Bo%C5%A1tanj_(Sawenstein)
  • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana
  • "Gradovi v Sloveniji:Boštanj". Slosi.info.

Komentarji