Grad Boštanj

(Sawenstein)

Grad Boštanj v Valvasorjevi topografiji leta 1679.

Na strmem slemenu Vetrnika nad vasjo Boštanj blizu Sevnice, je bil sprva krški nato  pa deželnoknežji fevd. Grad Boštanj je bil verjetno zgrajen že v 12. stoletju na prazgodovinskem in rimskem območju. V tem stoletju so tudi že omenjeni boštanjski gospodje (1197 je  omenjen vitez Oton in njegov sin Wulfing de Sowenstein). Na prvo neposredno pisno omembo naletimo šele leta 1381 kot vest Sawnstain.  V 14. stoletju izumrejo vitezi Sawensteini. Za njimi v 14. stoletju so grad upravljali vitezi Kacijanarji, nato pa Lambergi. V času Lambergov okoli leta 1515 so grad poškodovali uporni kmetje, nato pa so ga obnovili in mu dodali močno obzidje in več okroglih obrambnih stolpov. V 17. stoletju je grad razpadel, lastniki plemiči Reffingerji pa so v bližini pod grajskim gričem blizu reke Save pozidali nov dvorec. Danes o gradu pričajo temelji, globok v skalo vrezan jarek ter razvaljeni okrogli renesančni obrambni stolp.

Lastniki in upravljalci gradu:

  • 1197 - Oton in njegov sin Wulfing Boštanjski (Otto et filius Wlvingus de Sowenstein)
  • 2. polovica 14. stol. - Celjski grofje
  • 1360 - Kacijanerji, nato Lambergi
  • 1515 - Viljem Lamberg
  • 1650 - Nikolaj Mrav
  • 1668 - Janez Friderik Reffinger

Poskus rekonstrukcije gradu Boštanj pri Sevnici v 16. stol. Delano s pomočjo skicne osnove doc. dr. Igorja Sapača in tlorisa, ki ga je zrisal Ivo Gričar. Grb plemiške družine Lamberg, linije Sauensteinischer. Avtor: Rok Kranjc

Literatura:

  • Ivan Jakič, Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem, Didakta, 1995
  • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana

Leave a comment