Grad Gračeno

(Gretschin)

Skromne ostaline spanheimskega gradu Gračeno s konca 12. stol. Grad se kot stolp prvič omenja 1279, kdaj je razpadel, ni znano. Starejša literatura (J. Pečnik, I. Kušljan) tu omenja gradišče in grobove iz mlajše železne dobe; neraziskano. Sinonimi zanj so Gretschin, Čičov grad, Čičev grad. Grad Gračeno je stal na hribu severno od Gornjega in Dolnjega Cirnika in zahodno od vasi Podgračeno.

Komentarji