Grad Gračeno

(Gretschin)

Grad Gračeno (nemško Gretschin) je stal na skalnem previsu skoraj v centru naselja Podgračeno (zahodno od naselja pa je stal dvorec Čičev grad, ki je napačno vnešen v register kulturne dediščine, kot grad Gračeno).  Samo ime Gračeno najverjetneje izhaja iz besede gradec. Konec 12. stoletja so ga pozidali koroški vojvode Spanheimi.
Prva posredna omemba sega v leto 1279 v oporoki Filipa Spanheimskega, takrat je grad omenjen kot stolp. Leta 1323 kot utrdba. Leta 1308 so Spanheimi grad zastavili hrvaškim plemičem Baboničem, od njih pa so ga kupili gospodje Svibenski.
Leta 1356 ga je kupil grof Friderik Celjski. V rokah Celjanov je ostal vse do njihovega izumrtja. Od 15. stoletja naprej ni več omemb gradu. Kdaj je grad propadel ni znano. O njem pričajo le še skromni sledovi, možno je prepoznati dva ogromna obrambna jarka.
Grad Gračeno danes

Grad Gračeno danes

Pogled na obrambna jarka in lokacijo gradu Gračeno. Foto: Rok Kranjc

Kako naj bi grad izgledal v preteklosti?

Kako naj bi grad izgledal v preteklosti?

Poskus rekonstrukcije gradu Gračeno v naselju Podgračeno pri Brežicah. Avtor: Rok Kranjc

Leave a comment