Grad Hrastovec (nem. Gutenhag)

Grad Hrastovec leži v naselju Hrastovec v Občini Lenart. Ime je dobil po drevesni vrsti, hrastu, saj je le-ta v preteklosti prevladoval v okoliških gozdovih.

info-image

1443

prva pisna omemba gradu

Socialno varstveni zavod Hrastovec

dejavnost v gradu danes

Hrastovec v Slovenskih goricah, občina Lenart

lega gradu

info-image

Grad Mokrice spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 5.7.2016.  Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Legenda o gradu Hrastovec

V 16. stol. se je mladi hrastovški grof Friderik Herberstein zaljubil v lepo Agato z gradiča Štralek. Njuni ljubezni je nasprotovala Friderikova mati, zato sta se poročila naskrivaj, v Stiperjevi kapeli (danes podružnična cerkev sv. Marije v Radehovi). Friderikova mati je Agato obdolžila čarovništva. V času, ko je bil grof Friderik v vojni, jo je z mučenjem prisilila, da je vrgla komaj rojenega otroka v gorečo peč. Nato jo je ovadila sodniku, ki jo je obsodil na smrt. Zahtevala je, da Agato obglavijo. Ko se je Friderik vrnil iz bojev, je seveda ni več našel. Na nesrečnem kraju ji je postavil črn križ, simbol nesrečne ljubezni. Zgodba je opisana v knjigi Črni križ pri Hrastovcu, avtorja Ožbalta Ilaunig.

Grad danes

 • grad_hrastovec1
 • grad_hrastovec2
 • grad_hrastovec3
 • grad_hrastovec4
 • grad_hrastovec5
 • grad_hrastovec6
 • grad_hrastovec7
 • grad_hrastovec8
 • grad_hrastovec9
 • grad_hrastovec10
 • grad_hrastovec13
 • grad_hrastovec11
 • grad_hrastovec12
 • Stopnišče_grad_Hrastovec
 • 500px-Grad_Hrastovec_1
 • Vhodni_portal_grad_Hrastovec

Kje se grad nahaja?

Komentarji