Ljutomer (Luttenwerde)

Grad Ljutomer

(Dolnji grad, nem. Oberluttenberg)

Ljutomerski grad naj bi v 13. stoletju zgradili salzburški nadškofje za obrambo pred Ogri, upravljali pa so ga vitezi Ljutomerski. Grad stoji na strmem griču jugovzhodno od Ljutomera nad vasjo Podgradje. Zgrajen naj bi bil v dveh nadstropjih in sestavljen iz dveh stanovanjskih traktov. Ob jedro naj bi se naslanjal stolp.

info-image

1860

prva pisna omemba stavbe

Stanovanjski objekt

dejavnost/stanje stavbe

Ljutomer

lega stavbe

Pripovedka o grofu

Med ljudmi se je ohranila pripovedka o nastanku ljutomerske cerkve in grofu, ki je živel na Dolnjem gradu. Pripovedka govori o grofu, ki je rad zahajal na lov. Nekega dne je v gozdu naletel na medveda. Poskusil ga je ustreliti, zato je proti njemu sprožil puščico. Medved, ki ga je ranil, je pobesnel in pričel loviti grofa. Da bi si grof rešil življenje, se je skril v votel hrast. V nekem trenutku se mu je zazdelo, da ima zelo malo možnosti, da se reši, zato se je zaobljubil. V primeru, da preživi napad medveda, bo na tem mestu postavil cerkev. Medved se je na koncu le umiril in poginil zaradi izgubljene krvi. Grof je zatem svojo obljubo izpolnil in postavil ljutomersko cerkev.

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

Doljni grad je bil opečna, nadstropna stavba s klasicistično komponirano peiosno fasado, z rizalitom in trikotnim čelom. Zgrajena je bila 1860., renovirana pa 1. 1907. Stoji na mestu razvalin starega ljutomerskega gradu. Prizmatično stavbo pokriva piramidasta streha. Dvoriščna fasada oblikuje poleg trikotnega čela še balkon. Stavba je v slabem stanju, odlikuje pa jo krasna lega in razgled.

Zgodovina gradu

Ljutomerski grad so domačini poimenovali kar Dolnji grad. Predstavljal je zibelko ljutomerskega trga, saj je bil do konca 17. oz. začetka 18. stoletja sedež gospoščine Ljutomer. Pozidali naj bi ga salzburški nadškofje v 13. stoletju v namen obrambe pred Ogri.

Ko je ljutomerski grad prišel v last braneških baronov Mauerburgov je postajal vse manj pomemben. Baroni so grad zapustili, zato se je že v 18. stoletju spremenil v razvalino. V 19. stoletju so odstranili njegove ostanke in na njegovem mestu pozidali gosposko hišo. Danes je grad prenovljen v stanovanja.

Lastniki gradu

1297 - deželni knezi, ki so bili ministeriali salzburških nadškofov

1415 -Miklavž Schwerbeckh in Janez Neidekhler

1498 - Jernej Parneški

1521 - Alapiči, Rindscheiti, Frankopani

1601 - hrvaški plemič s Trakoščana Peter Draškovič

1686 - braneški baroni Mauerburgi

1900 - grofica Lucia de Codroipo

pred 2. svetovno vojno - rodbina Varda

Lokacija

Komentarji