Dvorec Pragersko

(Pragerhof)

V neposredni bližini današnjega naselja, jugovzhodno od Spodnje Polskave, stoji dvorec, ki je bil zgrajen v drugi polovici 16. stoletja in prvič omenjen leta 1715. Po rodbini nekdanjih lastnikov dvorca, omenja se Krištof Prager, naj bi dvorec in okolica dobila ime Pragersko, nemško Pragerhof. Omenja se tudi grb Pragerjev, s pasjeglavcem na verigi. Graščinsko posestvo je leta 1934 kupila Dravska banovina. Po drugi svetovni vojni so tam ustanovili kobilarno, med 1949 in 1960 pa tja preselili še zrebičarno iz Ponovič. Danes je dvorec slabo vzdrževan, njegova okolica pa je neurejena in povsem degradirana s poslopji farme, katere lastnik in upravljavec je kmetijski kombinat Perutnina Ptuj.

Leave a comment