Grad Brestanica

Grad Rajhenburg, tudi grad Brestanica, stoji v Brestanici nad sotočjem rek Brestanice in Save. Grad je gotovo stal že zelo zgodaj, vendar pa je listina z dne 29. septembra 895, ki je dolgo veljala za prvo omembo gradu, grad pa zaradi nje najstarejši v Sloveniji, bila v raziskavah spoznana za ponaredek. Ta grad je bil uničen v času ogrskih vpadov na področje Posavja. Po letu 1126 je salzburški nadškof Konrad I. znova pozidal grad, ki je bil kot »Reichenburch« prvič omenjen leta 1309.

info-image

l. 1309

prva pisna omemba gradu

Turizem, kulturne prireditve, poroke

dejavnost v gradu danes

Brestanica

lega gradu

info-image

Grad Brestanica spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobra 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Ohranjeni zapisi

Grad po vojni

Med vojno je bil v njem center za slovenske izgnance, po vojni ženski zapor, danes pa je v njem Muzej slovenskih izgnancev. Ob denacionalizaciji so trapisti grad in posestva prepustili slovenski Rimokatoliški cerkvi, že pred vojno pa so mnogim prebivalcem Brestanice podarili posesti. V obnovu gradu je krška občina vložila 5 milijonov evrov. Grad je bil pripravljen za obiskovalce do konca leta 2012.

Topografija

Grad Brestanica, Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Gradec 1681.

Dodatne informacije o gradu

Grajske poroke

Recite »DA« v objemu srednjeveškega Gradu Rajhenburg!

Prireditve

Na gradu se med letom vrstijo številne prireditve.

Čokoladnica

Proizvodnja čokoladnih izdelkov poteka v Mozerjevi hiši ob gradu Rajhenburg v sodelovanju s Hišo trt, vina in čokolade Kunej, Kunej Aleš s.p. in pod okriljem projekta Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin.

Muzejska trgovina

V Muzejski trgovini Gradu Rajhenburg so tako obiskovalcem na voljo rokodelski izdelki posavskih rokodelcev, izdelki sodobne ustvarjalnosti ter muzejska gradiva in publikacije. Rokodelski izdelki in darila iz ponudbe predstavljajo preplet tradicionalnih veščin in znanj naše dediščine ter so plod sodobnega razmišljanja in ustvarjalnosti, ki segajo izven meja našega kulturnega okolja.


Kontakt

Odpiralni časi

ZIMSKI ČAS (od oktobra do marca)

POLETNI ČAS

(od aprila do 3. sobote v juniju)

(od 3. sobote v juniju do avgusta)

(v septembru)

Zaprto: ob ponedeljkih, 1. januar, 1. november ter 24., 25., 26. in 31. december.

Ogled gradu in zbirk je možen do najkasneje pol ure pred zaprtjem. Za najavljene skupine je grad odprt tudi izven odpiralnega časa.

Kontakt

Naslov: Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica

URL: http://www.gradrajhenburg.si

Tel +386 7 620 42 16

E-mail info@gradrajhenburg.si

Grad danes

  • Grad Brestanica

Kje se grad nahaja?

Leave a comment