Grad Žusem

(Süssenheim)

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Osnovni podatki

Grad Žusem stoji na vzpeti na severni strani hriba Žusem. Razvaline gradu stojijo ob meji med občinama Šentjur in Šmarje pri Jelšah, na šmarski strani. Čeprav danes grad ne stoji v naši občini ga obravnavamo, ker je zgodovinsko izjemno
pomemben za krajevno skupnost Loko pri Žusmu.

 

Lastniki

Tudi ta grad se prvič omenja leta 1203, ko so z njim za krško škofijo upravljali vitezi žusemski. Kasneje so ti vitezi večkrat grad zastavili pri Celjskih grofih, a so z njim upravljali do leta 1480, ko njihov rod izumre. Grad so leta 1635 zasedli, oplenili in razdejali kmetje v kmečkem uporu. Leta 1695 pa je grad pogorel.

Zadnji lastnik gradu je bil podjetnik Leopold Fieglmüller. Podjetnik oziroma steklarski mojster je leta 1860 prevzel gospoščino in steklarno oziroma glažuto v Loki. Leta 1871 je postavil cerkvico sv. Leopolda v kateri je danes muzejska zbirka Glažute na območju Žusma. Fieglmüller je dal leta 1871 razkriti streho gradu zaradi uvedbe visokih davkov, prav tako ga je pet let kasneje dal delno porušiti. V začetku 20. stoletja je posestvo prevzela hranilnica iz Linza (Avstrija).

Literatura:

  • http://www.mladi-sentjur.si/

Leave a comment