Dvorec Impoljca

(Impelhoff)

Dvorec Impoljca (nem. Impelhoff) je bil dvorec, ki je stal v vasi Dolnje Impolje v Občini Sevnica. Zgrajen je bil v 16. stoletju. Danes o njem ni več sledu.

Dvorec je nastal iz dela gospoščine Rukenštajn, ki je po smrti Johana Arter pl Rukenštajna mlajšega, razpadla na tri dele. Eno tretjino je podedovala Felicita Gnedič s Turna pri Radečah. Sezidala je novo poslopje. Posest je takrat upravljal Wolfgang Michatschovich, nato pa ga prevzel Felicitin sin Wolf. Leta 1698 je gospostvo zamenjal za Stari grad pri Novem mestu, ki ga je posedoval Ferdinand Ernst Mordax baron Portendorf.

V drugi polovici 17. stol. je bil zgrajen istoimenski dvorec Impoljca (nemško Neustein) v bližnjem naselju Arto v katerem je danes dom za ostarele občane.

Dvorec Impoljca na franciscejskem katastru za Kranjsko, 1823-1869.
Dvorec Impoljca na Valvasorjevem bakrorezu.

Literatura:

  • "Dvorci v Sloveniji:Impoljca". Slosi.info.

Leave a comment