Dvorec Melje

(Mellinghof)

Gospoščina Melje (Mellinghof, Melling) se prvič omenja leta 1164, ko je šentpavelski samostan mejnemu grofu Otokarju III. poklonil posesti na tem področju. V 12.
st. je tam živelo nižje plemstvo – Heinrich in Wernher, hkrati pa je že obstajalo tudi  komturstvo malteškega viteškega reda, imenovanega Ivanovci. V 16. st. so meljskemu
samostanu pripadali posamezni podložniki iz Melja, Radelj ob Dravi in Hoč. Leta 1800 so posest prodali Alojzu pl. Kriechuberju, ki je dal leta 1844 podreti meljski grad, ostala je le pristava. Po letu 1884 so se zvrstili še lastniki Brandstätter, Petzi in Gerdes.

Leave a comment