Grad Muretinci

Naselje Muretinci se prvič omenja leta 1322 kot Meretincen. Tu je verjetno že v srednjem veku stal dvorec, ki pa se omenja šele leta 1542 pri cenitvi imetja. Takrat je bil last Luke Szekelyja, borlskega in ormoškega graščaka.

info-image

1542

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen

dejavnost/stanje stavbe

Muretinci

lega stavbe

info-image

Dvorec je z zamenjavo posesti leta 1652 prišel v last nemškega viteškega reda, ki so kmalu zgradili sedanji grad, posest pa upravljali iz Velike Nedelje. Zasnova gradu se od izgradnje v 17. stol. pa vse do danes ni spreminjala.

info-image

V zadnjih stoletjih je imel grad Muretinci za križniški red predvsem gospodarsko-upravni pomen. V 19. stol. so križniki v gradu ustanovili veliko sirotišnico s pravo zdravstveno ambulanto. Po drugi svetovni vonji je bil v gradu dom upokojencev. Leta 2005 ga je križniški red dobil nazaj. Grad so delno obnovili.

Lokacija

Literatura:

  • http://www.turizem.haloze.org/2015/09/grad-muretinci.html

2 komentarja Muretinci (Meretinzen)

  1. Gradovi in utrdbe so pomemben del kulturne dediščine a jih veliko propada,npr. Trebnje,Dornava,Viltuš,Pobrežje…itd.Gradovi so super.

    • se strinjam.propadanje gradov je propad nas samih.so del kulturne dediščine,ki se je ne da nadomestiti.so krajevne znamenitosti

Leave a comment