Grad Vodriž

Grad Vodriž (Wiederdries) je družinski grad zgrajen v gotskem slogu. Njegovi ostanki se nahajajo pri naselju Vodriž v Mestni občini Slovenj Gradec.

info-image

Grad Vodriž, Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Gradec, 1681

1338

prva pisna omemba stavbe

Razvalina

dejavnost/stanje stavbe

Vodriž, mestna občina Slovenj Gradec

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobera 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Grad Vodriž ali Puščavnikov grad je ena najmogočnejših grajskih razvalin pri nas. Ohranjenih je še dvoje stanovanjskih stolpov, stanovanjska hiša, del obzidja in kapela v nadstropju s triosminskim zaključkom.

Zanimivosti grajske stavbe

Gradnja gradu

Prvič je omenjen leta 1338 kot "Widerdriezz". Takrat so si ga bratje Henrik, Bertold in Friderik Hebenstreit razdelili na tri dele. Posest je bila fevd oglejskega patriarha.

Številni lastniki gradu

Naslednji lastnik je bil Henrik Vitanjski. 1436 so ga neplemiški lastniki prodali nadvojvodi Frideriku. Habsburžani so ga v fevd podelili Hansu Ungnadu. Leta 1564 je grad dobil v roke Erazem Gall, leta 1629 pa Joahim pl. Ruess in nato baroni Teuffenbachi, ki so ga 1727 prodali baronu Janezu Jožefu Gabelkhovnu.

Propad gradu

Konec 18. stoletja je grad hitro menjaval lastnike. Skupaj s tem je grad počasi propadal in konec stoletja več ni bil poseljen.

In danes...

Lokacija

Literatura
  • Grad Vodriž. slovenj-gradec.si. Pridobljeno dne 2. november 2012.
  • Vodriž. slosi.info. Pridobljeno dne 2. november 2012.
  • Stopar, Ivan (1991). Gradovi na Slovenskem. Cankarjeva založba. str. 96-98. COBISS 21508864. ISBN 86-361-0280-4.

Leave a comment