Račji dvor

(Ratzerhof)

Dvorec Račji dvor leži v ravnini na vzhodnem robu mesta Maribor pod obronki zapuščenih vinorodnih gričev. Prvič se omenja okoli leta 1200. V 18. stol. je dobil poznobaročno podobo.

Muzej na prostem Račji dvor
Muzej na prostem se nahaja v neposredni bližini dvorca. Okoli osrednjega poslopja se dograjujejo objekti, kateri so značilni za Štajersko na Dravskem polju, v Halozah, v Slovenskih goricah, na Pohorju in Kozjaku. Okoli objektov urejajo okolje na razne načine, tako da zasajajo stare vrste sadnega drevja, brajd, starih kmečkih vrtov, pašnikov in njiv.

Literatura:

  • https://www.wikiwand.com/sl/Dvorec_Ra%C4%8Dji_dvor

Leave a comment