Graščina Radvanje

(Rotwein)

Dvorec Radvanje je verjetno nastal konec 17. stoletja. Leta 1147 je omenjen vitez Lutoldus de Radewan, leta 1434 pa Erhart von Radwan, kar kaže, da je tam morda že v 12. stoletju stal dvor. Skromen prvotni sedež gospoščine so v 16. stoletju grofje Gaisrucki prezidali v plemiški sedež.

beforeafter
Lastniki:
  • 1147 - vitez Lutoldus de Radewan
  • 1434 - Erhart von Radwa
  • 16. stoletje - grofje Gaisrucki
  • 1695 - grof Janez Maksimilijan Gailler
  • 1730 - Matija Tschander
  • 1743 - Janez Severin Eckhart
  • 1751 - Janez Jurij Nagerl
  • 1801 - rodbina Muck
  • 1803 - Janez pl. Czemetz
  • 1806 - Jožefa pl. Petkovič

1434

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen

dejavnost/stanje stavbe

Lackova cesta 41a 2000 Maribor

lega stavbe

info-image

Kulturna dediščina Slovenije

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 8.4.1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Dvorec nekoč

Dvotraktni nadstropni dvorec s tlorisom v obliki črke L z arkadnimi, križno obokanimi hodniki na dvoriščni strani. Stavba je s konca 17. stol., v 18. stol. baročno predelana. Romantični okrogli stolp je prizidan v 19. stol.

Rosmanitova grobnica

Spada k Radvanjskemu gradu, kapela-grobnica je s konca 19. ali začetka 20 stoletja.

info-image

V pritličju naletimo na stare oboke, nadstropje, kamor vodijo stopnice iz živopisnega marmorja, pa je v celoti predelano.

Današnji radvanjski dvorec je bil zgrajen v 17. stoletju. V 19. stoletju so mu dogradili romantični okrogli stolp. Enonadstropna stavba ima obliko črke L. Zunanje fasade so obnovljene v duhu 19. stoletja. V pritličju še naletimo na stare oboke, nadstropje, kamor vodijo stopnice iz živopisnega marmorja, pa je v celoti predelano. Pred drugo svetovno vojno je bil last Nikole Jurkoviča.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leave a comment