Šrajbarski turn (nem. Turn am Hard)

Grad Šrajbarski turn (tudi grad Leskovec) je grajsko poslopje, ki leži v bližini Krškega.

info-image

1436

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Leskovec pri Krškem

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobra 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Okolica okoli objekta spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobra 1999. Takšna okolica je sprva ovrednotena kot kulturna dediščina in nato vpisana v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

In danes...

Lokacija

Leave a comment