Dvorec Tariški grad

nem. Ruckenstein, Tarischenhoff

Tariški dvorec je zgrajen na griču v naselju Radna v občini Sevnica. V bližini dvorca stoji še danes ohranjen Volavški gradič, ki je pristava Tariške vasi. Danes na žalost Tariški dvorec počasi propada.

1696

prva pisna omemba stavbe

Del industrijskega obrata

dejavnost/stanje stavbe

naselje Radna, občina Sevnica

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod kulturno dediščino. Kulturni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Dvorec ima pritličje in še eno nadstropje. Ima štiri trakte ter zaprto dvorišče z zasteklenimi arkadnimi hodniki. Glavna fasada ima triosni rizalit s trikotnim čelom in altanom, kamnitim balkonom na stebrih. Pred dvorcem je bil nekoč ogromen lep park z drevesi, ki je bil okoli leta 2003 odstranjen.

Zgodovina dvorca

Lastniki dvorca po letih

17. stoletje - vitezi Hundti (pozidali gradič Novi Rekštanj)

1696 - Leopold Merherič-Fabjančič (gradič spremenil v pristavo novo zgrajenega dvorca Tariška vas)

1718 - dr. Ignac Pavel Ržen

1723 - baron Volf Engelbert pl. Buseth

1826 - grof Franc Hohenwarth

1858 - baron Ludvik Valois

1869 - Edvard Junger

1870 - Engelina Alida Grote-Kruseman

1873 - Prokop Pollak

1878 - dr. Gustav Maurer

1902 - Matija Hočevar, Franc Pirker, Jožef Klun

1907 - začetek druge svetovne vojne - salezijanci

po vojni - država (nižja gimnazija, osemletka, kmetijska šola z internatom)

1965 - tekstilna tovarna Jutranjka

Fotografije dvorca

  • Tariški dvorec pred vojno

Lokacija

Leave a comment