Vukovski dvor

(Willkommhof)

Vukovski dvor je dvorec in posestvo na severni strani akumulacijskega jezera Pernica, ob cesti Pesniški Dvor – Jakobski Dol, občina Pesnica. Pritlična, delno podkletena stavba z mansardno streho je nekdanji dvorec iz 16. stol., ki je bil v 18. stol. spremenjen v hišo večjega posestva. Na vhodnem portalu je letnica 1739, na kletnem portalu v notranjščini 1550. Sinonimi njegovega imena so tudi gradič Prahovo, Vilkenhof, gradič Vukovje. Danes je dvorec v zelo slabem stanju in ni več primeren za bivanje.

info-image

1550

prva pisna omemba stavbe

Ruševina

dejavnost/stanje stavbe

Vukovje 2, Pernica

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 29. 4. 1998. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image


Prvotna, v 16. stoletju pozidana stavba, je bila za dve okenski osi krajša. Obsegala je zahodni del današnje graščine – tu so na zunanjščini vidni šivani vogali iz peščenjaka. V baroku so stavbo podaljšali proti vzhodu, modernizirali so okna in prislonili k njej na slopih sloneči prizidek. V tem delu je zidava opečna.

In danes...

Lokacija

Leave a comment