client
Andeški grofje (nem. Grafen von Andechs)
so bili bavarska plemiška rodbina, ki je sprva imela posestva okrog kraja Andechs ob jezeru Ammersee. Veja Andeških je od 12. stoletja prebivala tudi na današnjem slovenskem ozemlju in v Istri, imenovali so se Andechs-Meranski. Imeli so posestva v Kamniku, Višnji Gori, idr. in so bili do izumrtja sredi 13. stoletja ena najmočnejših rodbin na jugovzhodu cesarstva. V času okoli 1100 je del nekdanje posesti Weimar-Orlamünde prešel na Andeške grofe. To so področja med Motnikom in Trojanami do Kokre in Kranja, med Kamniškimi Alpami in do reke Save, s Kamnikom kot centrom.

Proofing Galleries