Plemiške družine na slovenskem

Nabor plemiških družin, ki so se pojavljale na slovenskem področju v srednjem veku in so močno oblikovale našo zgodovino. Večina plemiških rodbin, ki so svoj družbeni vzpon pričele v 16. stoletju, je v naslednjih stoletjih izumrla. Redke pa so se obdržale do danes.