Grajski blog

Večino grajskih objektov so zgradili med 9. in 16. stoletjem. Gradovi so bili sprva majhni, kasneje pa so pričeli zidati kamnite gradove, ki so bili tudi večji. V nekaterih gradovih je lahko živelo toliko ljudi kot v manjšem mestu. Kasneje, ko so se vojne nekoliko umirile, so se grajski gospodje pričeli priseljevati v udobnejše graščine in palače v nižinah.

02/03/2015

Zakaj so gradovi pričeli propadati?

Danes je marsikateri grad v zelo slabem stanju, marsikaterega pa tudi več ni ali...