Pokrajine Slovenije

Dolenjska

Dolenjska je pokrajina v jugovzhodni Sloveniji, ki geografsko gledano sega od Ljubljanske kotline do meje s Hrvaško (Gorjanci). Na vzhodu meji na Savo, na zahodu pa sega do Blok in Kolpe. Dosedanji raziskovalci menijo, da je bilo med vsemi slovenskimi pokrajinami ravno na Dolenjskem največje število gradov, graščin in dvorcev. vir: Wikipedia

Gorenjska

Gorenjska je gorata alpska pokrajina ob zgornjem delu reke Save, severno in severozahodno od Ljubljane, med razvodnico s Sočo na zahodu, razvodnico z Dravo na severu, razvodnico s Savinjo na vzhodu, Posavskim hribovjem ter Ljubljano na jugu. vir: Wikipedia

Koroška

Koroška, oziroma, del zgodovinske Koroške, ki je v Sloveniji obsega območje Mežiške doline, zgornji del Dravske doline v občini Dravograd in Jezersko, ter treh pogorij – Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp. vir: Wikipedia

Notranjska

Notranjska je pokrajina v Sloveniji, ki obsega jugozahodni del nekdanje avstro-ogrske dežele Kranjske. vir: Wikipedia

Prekmurje

Prekmurje je nižinska pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo in Madžarsko, na levem bregu reke Mure, po kateri je tudi dobila ime. vir: Wikipedia

Primorska

Primorska je zahodni del slovenskega naselitvenega prostora. Primorska je tisti predel med Furlansko nižino, Jadransko obalo ter Kranjsko, kjer so razširjena narečja, ki spadajo v primorsko narečno skupino. vir: Wikipedia

Štajerska

Štajerska je del zgodovinske pokrajine Štajerske v severovzhodni Sloveniji. Štajerska leži med razvodnico, med Savo na jugu, Savinjo in Dreto na zahodu, mejo s Hrvaško na vzhodu, Muro na severovzhodu in mejo z Avstrijo na severu. vir: Wikipedia

Filter by

TitleCategoryAddressDescriptionLink