Pokrajine Slovenije

Dolenjska

Dolenjska je pokrajina v jugovzhodni Sloveniji, ki geografsko gledano sega od Ljubljanske kotline do meje s Hrvaško (Gorjanci). Na vzhodu meji na Savo, na zahodu pa sega do Blok in Kolpe. vir: Wikipedia

Gorenjska

Gorenjska je gorata alpska pokrajina ob zgornjem delu reke Save, severno in severozahodno od Ljubljane, med razvodnico s Sočo na zahodu, razvodnico z Dravo na severu, razvodnico s Savinjo na vzhodu, Posavskim hribovjem ter Ljubljano na jugu. vir: Wikipedia

Koroška

Koroška, oziroma, del zgodovinske Koroške, ki je v Sloveniji obsega območje Mežiške doline, zgornji del Dravske doline v občini Dravograd in Jezersko, ter treh pogorij – Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp. vir: Wikipedia

Notranjska

Notranjska je pokrajina v Sloveniji, ki obsega jugozahodni del nekdanje avstro-ogrske dežele Kranjske. vir: Wikipedia

Prekmurje

Prekmurje je nižinska pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo in Madžarsko, na levem bregu reke Mure, po kateri je tudi dobila ime. vir: Wikipedia

Primorska

Primorska je zahodni del slovenskega naselitvenega prostora. Primorska je tisti predel med Furlansko nižino, Jadransko obalo ter Kranjsko, kjer so razširjena narečja, ki spadajo v primorsko narečno skupino. vir: Wikipedia

Štajerska

Štajerska je del zgodovinske pokrajine Štajerske v severovzhodni Sloveniji. Štajerska leži med razvodnico, med Savo na jugu, Savinjo in Dreto na zahodu, mejo s Hrvaško na vzhodu, Muro na severovzhodu in mejo z Avstrijo na severu. vir: Wikipedia

Filter by

Title Category Address Description Link