Graščina Lukovci

(Lukauzen)

Graščina Lukavci (Lukauzen) v istoimeni vasi je nastala iz strelskega gradiča vitezov Lukavških, ki so na njem gospodovali od konca 13. do srede 15. stoletja. Leta 1290 je omenjen gospod Herrand. Zanjimi so gospoščino imeli gospodje Schweinbecki , grofje Draškovič in drugi. Graščino so verjetno v 18. stoletju pozidali plemiči Kacijanarji , od leta 1808 do konca drugew svetovne vojne pa so jo imeli Schenkli. Stavba je bila poškodovana med kmečkimi nemiri 1848, zato so jo Schenkli obnovili v klasicističnem slogu. V enonadstropni stavbi z rombastimi ogalnimi stolpiči, je od leta 1952 dom ostarelih občanov. Graščino obdaja park.

Literatura:

Leave a comment