Tag : Reutenberg

Na Gradcu straši

Na Gradcu je nekaj časa močno strašilo. Ljudje so slišali narazličnejše glasove, kajti v notranjosti je mnogo mrtvih.