Kako je gradove videl Janez Vajkard Valvasor?

Janez Vajkard Valvasor

baron

* maj 1641, Ljubljana

† november 1693, Krško

Grb Valvasorjev

Jernej Valvasor - oče

Ana Marija Valvasor - mati

Janez Vajkard Valvasor (nem. Johann Weichard Valvasor, Freiherr zu Galleneck und Neudorff, Herr zu Wagensperg und Liechtenberg) - legendarni renesančni mož, ki je živel na slovenskih tleh.

Rodil se je v maju leta 1641 v Ljubljani in umrl novembra v letu 1693 v Krškem, star 52 let. Bil je kranjski plemič, polihistor in član Kraljeve družbe. Zapustil nam je dragoceno dediščino, knjigo Slave Vojvodine Kranjske, z natančnim opisom domačih krajev in orisom večine gradov, ki so stali na naših tleh že v času njegovega življenja.

 

Podobe slovenskih gradov iz Slave Vojvodine Kranjske

1
Grad Stara Soteska
8
Ljubljanski grad
0
Grad Fužine
0
Dvorec Bajnof
1
Dvorec Impoljca
1
Grad Fala
1
Valvasor_-_Drašković
1
Valvasor_-_Dule
0
Valvasor_-_Dvorec_Dobravica
1
Valvasor_-_Čušperk
0
Valvasor_-_Dvorec_Češnjice
1
Valvasor_-_Dvorec_Čemšenik
1
Valvasor - Grad Belnek
Valvasor - Grad Belnek
2
Valvasor_-_Grad_Bela_peč-1
2
Valvasor_-_Ajmanov_grad
1
Valvasor_-_Šrotenturn
1
Valvasor_-_Dvorec_Podvin
1
Valvasor_-_Grad_Hrib
2
Valvasor_-_Kranj_z_gradom_Kieselstein
0
Valvasor_-_Dvorec_Šikulje
0
Valvasor_-_Grad_in_Dvorec_Šteberk
0
800px-Valvasor_-_Dvorec_Slatna
0
Valvasor_-_Graščina_Selo
0
Valvasor_-_Dvorec_Semič
0
Valvasor_-_Dvorec_Podšentjur
0
Valvasor_-_Grad_in_mesto_Logatec
0
1200px-Valvasor_-_Lepi_dob
0
Valvasor_-_Dvorec_Kot
1
Valvasor_-_Dvorec_Impoljca
0
1200px-Valvasor_-_Dvorec_Hotemež
0
Valvasor_-_Dvorec_Golo
1
Valvasor_-_Dvorec_Namršelj
0
Valvasor_-_Dvorec_Češenik
1
Valvasor_-_Grad_Zonek
0
Dvorec Bajnof v Valvasorjevi topografiji leta 1679
0
Valvasor_-_Dvorec_Zavrh

Literatura: