Category : Grajsko življenje

Slovenska dežela v srednjem veku

Leta 976 je cesar Oton II. postal vojvodina in je tako Koroški podredil sedem mejnih grofij. Nastala je samostojna tvorba, ki je obstajala do 11. stoletja, dokler se niso pričele oblikovati dežele. Pričel se je utrjevati fevdalizem, prišle so pomembnejše plemiške rodbine, ki so pričele z izgradnjo prvih gradov.

Kmetija v srednjem veku (epizoda 6)

https://www.youtube.com/watch?v=SssqL1OFuoU

Kmetija v srednjem veku (epizoda 5)

https://www.youtube.com/watch?v=G1IUm3V546k

Kmetija v srednjem veku (epizoda 4)

https://www.youtube.com/watch?v=ZIbhoR1GBuI

Kmetija v srednjem veku (epizoda 3)

https://www.youtube.com/watch?v=jLyw6w-UH6U