Križarjev grob

Ko so se križarji vračali iz Svete zemlje domov, jim je na Lisci umrl vojvoda. Pokopali so ga in so mu mesta križa zataknili v grob križarski meč.

Kdor bi šel v kresni noči na vrh Lisce in bi molil rožni venec, tisti bi še danes videl ta križ, svetlikajoč se v ognjenem žaru. Toda ne smel bi se obrniti, kajti tedaj bi se zakadil vanj črni pes z ognjenimi očmi, ki čuva grob in bi ga zadavil.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Reutenberg_~_Gradec

Leave a comment