• Dvorec

    Grinfels

Dvorec Grinfels

(Griinfels)

Dvorec je nekoč stal na mestu zdaj tudi že nekdanje ravenske kinodvorane, nasproti gostilne pri Jagru, na zemljišču, ki je danes v lasti Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge.

Novembra 2014 so na Ravnah na Koroškem ob gradbenih delih pri izgradnji nove kanalizacije odkrili ostanke zidov nekoč imenitnega renesančnega dvorca Grinfels. Arheološke raziskave je prevzel Koroški pokrajinski muzej.

Grinfels je pridobil pomen, potem ko je propadel grad Gornji Guštanj. Posebej je predstavljena tudi plemiška rodbina Gaisruck, ki je dvorec kupila 1557 leta in na njem bivala vse do leta 1729. Nekaj je tudi še posebej skrivnostnih grajskih zgodb.

info-image

Odlomek steklene čaše, ena od najdb na območju, kjer je stal dvorec Grinfels.

16. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Izginuli

dejavnost/stanje stavbe

Ravne na Koroškem, naproti gostilne Jager

lega stavbe

info-image

Izkopavanja

Izkopavanja so presenetila s količino in vrsto najdb, ki prikazujejo življenje na dvoru od 13. do konca 16. stoletja. Odkrili so vrsto lončenih posod. Kar 1566 ostankov živalskih kosti in zob odstira prehranjevalne navade nekdanjih ministerialov in kasnejših deželnoknežjih oskrbnikov Grinfelsa. Mize gospode na dvorcu so se šibile predvsem od mesa, divjačine, gosk, tudi svinjine, kar je bilo vsaj deloma povezano tudi z omejitvami lova samo na višje sloje

info-image

Arhitektura

Prikazan je stavbni razvoj od prvotnega stolpastega dvora in štoka do renesančne prezidave ter dodanih stolpičev, ki jih prepoznamo tudi na Valvazorjevi upodobitvi Guštanja.

Literatura

  • https://www.vecer.com/odkritja-iz-dvorca-grinfels-6242513
  • http://www.arh-deko.com/portfolio/portfolio/dvorec-grinfels/

Morda vas zanima tudi

31/10/2021

Noč čarovnic in legenda o kovaču Jacku

Običaj izrezovanja buč izhaja iz irske legende o kovaču Jacku, znanem po svoji domišljavosti...
24/03/2019

Ali verjamete v duhove? Preverite na katerih slovenskih gradovih straši!

Verjamete v duhove? Marsikatera znana grajska legenda pripoveduje o duhovih, ki naj bi še...
02/02/2019

Čarovničina smrt

Bila je tam pod Klekom na videz poštena žena, vdova premožnega kmeta in mati...

Leave a comment