Dvorec Javornik

Dvorec Javornik se ni vedno imenovala isto. Sprva se je graščina imenovala Prušnikov dvor (Pruschnigghof). Kasneje okoli leta 1540 pa jo je dobil v roke Luka Gams, ki jo je obnovil ter obdal z obzidjem in stolpi. Takrat se je preimenovala v dvorec Gamsenegg.

V 2. polovici 16. stoletja so ga dobili v roke Javorniki (Jaborneggi). Bili so guštanjski tržani, leta 1667 pa so postali baroni. Javorniki so imeli dvorec v lasti še po letu 1715.

Pozneje je prišel v roke Wayersbergov in Gačnikov (Schlangenburgov).

Ob koncu 19. stoletja je bil njen lastnik Franc Ksaverij Schmied. Od leta 1910 do smrti, to je leta 1946, pa je dvorec pridobil protestant Šlezijec Ernest Ossiander.

Kasneje je bila last splošnega ljudskega premoženja, sedaj pa je v privatni lasti. Železarna Ravne je okoli leta 1960 pričela z obnavljanjem, vendar neuspešno. Kasneje so uspeli obnoviti stolpič.

Po drugi svetovno vojni je dvorec prešel v ljudsko oblast. Z novimi lastniki je dvorec pričel nezadržno propadati, saj le ti niso imeli financ niti interesa za njegovo vzdrževanje ali prenovo.

Nato je lastnica dvorca postala uprava Državnega kmetijskega posestva Javornik. Dvorec so dodelili Kmetijski zadrugi Prevalje, ki je gospodarila s stanovanji. Dvorec je tako postal zgradba, v katerem so stanovali ljudje. Ker stanovalci niso znali dovolj ceniti notranje stavbne opreme se je marsikateri kos dodatno uničil ali porazgubil.

1984 so stanovalce izselili in ravenska Samoupravna stanovanjska skupnost je kot lastnik dvorca začela z izvajanjem najnujnejših zaščitnih del. S prvim delom ohranjanja stavbe so končali 1989. Žal pa z obnavljanjem niso nadaljevali.

S podržavljanjem Železarne Ravne je z družbo De profundis tudi dvorec Javornik prišel v državno last. Dvorec so leta 1996 za prodali podjetju P.S.T. v Kotljah, ki je lastnik gradu še danes.

info-image

Dvorec Javornik ima eno nadstropje in je delno podkleten. Ima dozidan en stolpič. Fasada je členjena v empirskem slogu. Podobno je z okenskimi obrobami in vhodom na začelju stavbe. Nad vhodom je prisoten grb zadnjega lastnika dvorca.

Spremembe dvorca v romantičen slog izvirajo iz leta 1910. V tem času so na trški strani dvorca naredili reprezentančno fasado s stolpastim rizolitom in dvema stebriščnima verandama, ki se nahajata v pritličju levo in desno od rizalita po celotni širini. V pritličju so ohranjene križne grebenaste arkade.

16. stoletje

prva pisna omemba dvorca

Zapuščen

stanje dvorca

Javornik 11, 2390 Ravne na Koroškem

lega dvorca

info-image

Dvorec Javornik spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 1996. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

 

info-image

Dvorec stoji na hribu vzhodno od centra Raven na Koroškem. S svojo prevladujočo lego je dvorec eden od pomembnejših urbanističnih dosežkov tega koroškega naselja.

Arhitektura dvorca

Pročelje dvorca

Dvorec Javornik je renesančno baročna palača iz 16. stoletja. Pročelje dvorca je obrnjeno proti mestu Raven na Koroškem. Krasi ga triosni rizalit izdelan ob prezidavi dvorca leta 1910.

Leto 1910

Do leta 1946 je bil lastnik dvorca Ernest Ossiander, ki je po letu 1910 dvorec prenovil v celoti. Poznorenesančna zasnova dvorca (dokumentirana v Franciscejskem katastru iz leta 1825) se je spremenila v romantično in nastal je lep dvorec z vrtom in gospodarskimi poslopji okoli obzidanega dvorišča. Romantična zasnova dvorca se je ohranila do danes.

Ohranjeni zapisi

Dvorec na znamki

Izdelek Koroških filatelistov na temo gradov domačega kraja

Valvasorjeva topografija

Slava Vojvodine Kranjske, Johann Weichart Valvasor, 1679, Nürnberg.

Razglednica iz leta 1920/1925

Razglednica prikazuje guštanjski trg, v ozadju pa dvorec Javornik obdan s parkovnim nasadom.

Kontakt

Odpiralni časi

Zaprto

Kontakt

Naslov: Javornik 11, 2390 Ravne na Koroškem

Dvorec danes

Kje se dvorec nahaja?

Literatura:
  • Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str. 42-43;
  • Karla Oder, Utrinki iz preteklosti, Zgodovinske podobe, Ravne na Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248 - 1998, Ravne na Koroškem 1998, str. 26;
  • Karla Oder, Ravne na Koroškem v 19. stoletju, Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 2008, str. 305-322.
  • Miroslav Osojnik, Sodobni mestni utrip, Ravne na Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248- 1998, Ravne na Koroškem 1998, str. 70;
  • France Kotnik, Storije I., Celovec, 1957, str. 75-76.

Leave a comment