Grad Pukštajn

info-image

13. stoletje

prva pisna omemba gradu

Ruševina

dejavnost v gradu danes

Bukovje

lega gradu

info-image

Grad Mokrice spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 2. septembra 1997. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment