Ivniški dvor

(Eibiswalder Stock)

Ivniški dvor je bil sedež gospoščinskega urada po razpadu starega mutskega gradu. Leta 1510 je cesar Maksimilijan podelil mutsko gospoščino Žigi Dietrichsteinskemu.

Lastniki:

  • 1510  - Žiga Dietrichstein
  • 1513 - Žiga Ivniški, ki je bil njen zastavni lastnik do leta 1556
  • 1626 - Ana Elizabeta Regall iz Vuzenice
  • 1656 Sara Haydn
  • 1696 baron Karel Kulmer
  • po letu 1750 pa so dvor imeli grof Herberstein in drugi lastniki gospoščine Kienhofen

Literatura:

  • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana.

Leave a comment