Grad Jablanica

(Jablanitz)

Ruševine starega gradu ležijo sredi z gozdom poraščenega pobočja nad dolino Reke pri naselju Jablanica, jugovzhodno od Ilirske Bistrice. Nad naseljem Jablanica so še danes ostanki srednjeveškega gradu, ki je bil v času Valvasorja mogočen grad. Potem, ko so grad napadli roparji, so v Jablanici zgradili novo grajsko poslopje, kamor so se preselili lastniki jablaniške graščine. Danes tudi to poslopje v vasi razpada.

Grad je nastal v drugi polovici 15. stoletja, ko so začeli deželno mejo utrjevati proti Turkom. Na gradu so se menjavali različni lastniki. Posest se je razdelila, ko je grofica Blagaj leta 1629 polovico imetja prodala beneškemu plemiču Emanuelu De Finniju. Ta je v dolini pod gradom zgradil nov dvorec (danes neugledna razvalina sredi vasi), kot središče svoje posesti. De Fini je kupil še Gotnik in obe gospoščini združil. Njegov sin Hieronim je imetje prodal svoji sestri Eleni (por. Lazarini), posest pa sta si leta 1719 ponovno razdelila njena vnuka. Lastnina je bila spet združena s poroko med potomcema obeh polovic jablaniške gospoščine 79 let pozneje. Okrog leta 1830 so se jablaniški Lazariniji odselili v palačo v Labin.

Lazariniji so leta 1816 odročni, neudobni in sredi samotnih gozdov stoječi grad opustili in se preselili v spodnji dvorec ob glavni cesti, ki so ga ustrezno adaptirali v sodobno plemiško rezidenco. Med glavnimi vzroki za selitev je bil tudi strah pred roparskimi tolpami ki so grad dvakrat napadle sredi belega dne.

Stari grad je bil v spremnem besedilu k vojaškem zemljevidu iz let 1763 – 1787 še omenjen, kot dobro ohranjena kamnita utrdba. Leta 1825 je grad v Franciscejskem katastru že označen kot razvalina.

Razvaline gradu so kasneje uporabljali kot kamnolom, jedro gradu pa je ostalo do danes domala nedotaknjeno.

Kako do razvalin:

  1. Pred vasjo Jablanica zavijete levo na slabo vidno asfaltno cesto.
  2. Parkirate v bližini mostička in nato za njim krenete po kolovozu levo v hrib.
  3. Po nekaj 100 m pridete do kažipota za kapelico Marije Snežne, tam lahko zavijete levo, ali pa se do gradu podate mimo ostankov kapelice.

Leave a comment