Dvorec na Petanjcih (Pethenegh)

Po rodbini Nádasdy je na Petanjcih zagospodarila rodbina Batthyány, ki je v bližini Nádasdyjevega gradu sezidala nov, neutrjen gospodarski dvorec. Ta se je, sicer nekoliko predelan, ohranil do današnjih dni.

Visokopritlična stavba, sezidana iz opeke in podkletena, ima v osrednjem delu razširjen tloris s stopniščem v obliki velike črke T in tako predstavlja tipičen primer podeželskega pritličnega baročnega dvorca panonske pokrajine. V preteklosti je bil okrog dvorca park, imenovan «pungrad«, danes pa so od nekdanjega obsežnega parka ohranjeni le še sledovi.

info-image

18. stoletje

prva pisna omemba gradu

Poslovni prostori Agrokombinata

dejavnost v gradu danes

Petanjci

lega gradu

info-image

Plemiška družina Batthyany je imela v lasti na Madžarskem (Ogrskem) 32 dvorcev (gradov), v Prekmurju poleg dvorca na Tišini še dvorec Rakičan pri Murski Soboti, verjetno pa tudi grajska poslopja še na Hrvaškem.

info-image

Na dvorišču naj bi nekdaj bil celo »slatinski« vrelec. V bližini dvorca stoji iz leta 1902 kapela sv. Florijana, pozidana v neogotskem slogu in z gosposko grobnico.

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment