Dvorec Noršinci

(Urschendorf)

Nekje blizu Noršincev je v 13. stoletju stal strelski dvorec Noršinci (omenjen med letoma 1280 in 1295 kot Narssen). Leta 1425 je omenjen kot stolp (turn zu Norssen), ki so ga od leta 1443 imeli v  fevdu Reisacherji in od leta 1515 plemiči Stadli, leta 1600 ga je kupil Silvester Mailgraber, njegov sin Johann pa ga je v prvi polovici 17. stoletja združil z braneško gospoščino. Pozneje so ga predelali v pristavo radgonske gospoščine, nato pa je prešel v kmečke roke.

Literatura:

  • Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem, Ivan Jakič, 1995

Leave a comment