Grad Šrotnek

(Schrottenegg)

Ta dvorec je stal nad Kotljami, nekaj deset metrov južno od cerkvice sv. Mohorja. Danes ga ni več. Tik ob cesti, ki pelje z Raven na Smučarsko kočo, še stoji obrambni stolp, ki je v zadnji stopnji propadanja. Nad vhodom dvorca je bila letnica 1609 in H.S., to sta začetnici imena Hano Saurer, ki je bil takrat njegov lastnik.

Leta 1613 ga je od Regine Ptujske, rojene Saurer, kupil Matija Gačnik, lastnik Dobrne. Leta 1666 je cesar Gačnike povzdignil v plemiški stan z naslovom 'von Schlangenberg', s Kačjega gradu, katerega razvaline so še danes vidne pri Dobrni.

Dokazano je, da so bili Gačniki lastniki Šrotneka še 1643 leta, kasnejši lastniki pa niso znani. Leta 1914 je vso posest kupil sosednji kmet Janez Metarnik. Zadnji lastnik je bil Rudolf Kostwein, ki je umrl 1942. leta. Po osvoboditvi je bil v njem sedež kmečke zadruge, leta 1967 so ga podrli. Od Valvazorjevih časov se stavba ni bistveno spremenila

Literatura:

  • M. Košan, Valvasorjev Guštanj, str. 14, 2005
  • Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str. 101-104.

Leave a comment